Byw'n Dda mewn Arwahanrwydd

Bydd llawer o bobl yn teimlo eu bod wedi ynysu yn ystod y pandemig COVID-19. Gallai hyn fod oherwydd eu bod yn cysgodi, yn gweithio o gartref, yn methu â gweld eu hanwyliaid, neu am nifer o resymau eraill.

Os ydych chi’n teimlo’n ynysig oherwydd COVID-19, darllenwch y canllaw Byw’n dda ar ben eich hu. Maer canllaw yma wedi’i gynhyrchu i rhoi cyngor ar sut i ymdopi a byw’n dda o dan yr amgylchiadau anarferol hyn.

Mae Cymdeithas Seicolegol Prydain wedi cynhyrchu canllaw gweithio o gartref, Mae’r ganllaw’n ddarparu gyngor a all helpu i sicrhau eich bod yn cadw’n iach yn seicolegol wrth weithio gartref.

Efallai y bydd arferion fel ymwybyddiaeth ofalgar yn ddefnyddiol i reoli eich lles meddyliol. Os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl ar hyn o bryd, darganfyddwch fwy am ymdopi â COVID-19, neu darllenwch gyngor am y cymorth brys sydd ar gael. Os oes angen cymorth brys arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ffoniwch 999.

Os ydych chi’n teimlo’n bryderus, wedi’ch gorlethu, neu chael hi’n anodd ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu a allai eich cyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd perthnasol.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap