Covid-19 a fi

Os ydych chi’n gwella o COVID-19 ar ôl treulio amser yn yr ysbyty neu wedi bod yn ynysu gartref, neu os nad ydych chi wedi gallu cael cefnogaeth ar gyfer eich cyflwr iechyd yn ystod y cyfnod clo, mae’r wybodaeth ganlynol yn egluro sut mae rheoli eich adferiad, deall ac adnabod y sgil-effeithiau, a gwybod pryd i geisio cael cymorth pellach.

Os ydych chi wedi bod yn sâl gyda COVID-19, naill ai gartref neu am gyfnod estynedig yn yr ysbyty, mae’n debygol y byddwch chi wedi colli maint  a chryfder yn eich cyhyrau o ganlyniad i anactifedd.

Mae yna hefyd bosibilrwydd y byddwch chi’n profi nifer o sgîl-effeithiau cyffredin:

 • Blinder neu deimlo’n flinedig a gwan
 • Byr o anadl neu anadlu’n drwm
 • Anhawster llyncu
 • Anhawster Siarad
 • Lleihad yn eich chwant am fwyd
 • Colli pwysau’n anfwriadol
 • Anhawsterau cwsg
 • Gorbryder
 • Teimlo straen neu wedi cynhyrfu
 • Trafferth meddwl neu gofio pethau
 • Poen
 • Clirio’ch brest
CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy |  Terms