Fy Adferiad Corfforol o COVID-19

Os ydych chi’n gwella ar ôl COVID-19, wedi bod yn cysgodi, neu heb allu aros mor egnïol ag arfer oherwydd COVID-19, mae’n debygol bod eich iechyd corfforol wedi newid. Efallai y bydd angen i chi adeiladu eich ffitrwydd yn ôl i gwblhau’r un gweithgareddau yr oeddech chi’n arfer eu mwynhau cyn y pandemig.

Mae bod yn egnïol yn ogystal a bwyta diet iachus yn hanfodol i’ch helpu chi i wella ar ôl COVID-19.

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro rydym yn argymell cymryd camau gofalus tuag at reoli eich dychweliad i iechyd corfforol.

Mae canolbwyntio ar gymryd camau bach tuag at eich nod ffitrwydd yn ffordd dda o ddechrau, gan ddechrau gyda gweithgareddau syml dros gyfnodau byr ac yn raddol gynyddu’r anhawster a’r hyd.

Pacing icon

I’r rhan fwyaf o bobl mae hyn yn golygu dod o hyd i’ch lefel bresenol, ymarfer nes eich bod chi’n teimlo’n gyffyrddus, ac yna gwneud newidiadau bach.Bydd maint y newid yn unigol i chi, mae rhai pobl yn gallu cymryd camau mwy nag eraill am resymau gwahanol, fel problemau ffitrwydd neu afiechyd blaenorol.

Mae’n bwysig cwblhau gweithgareddau ar y lefel gywir i chi. Os ydych chi’n gor-wneud mae perygl o ddioddef rhwystrau fel anaf neu flinder. Os oes unrhyw amheuaeth, dechreuwch yn isel ac adeiladwch yn araf.

Gwyliwch y fideo hwn am gyngor ar sut i gychwyn y rhaglenni ymarfer graddedig ar y wefan hon.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy |  Terms