Ymestyniadau Breichiau

Gyda rhai cyflyrau hir dymor mae’n bosib y byddwch chi’n teimlo eich cyhyrau yn tynhau yn enwedig yn eich breichiau. Mae cadw’n hyblyg yn bwysig am nifer o resymau.

Gall ymestyn helpu i leihau poen, sbasmau, tyndra’r cyhyrau a lleihau’r siawns o ddatblygu cyflwr parhaol o’r cyhyrau, tendonau, gewynnau, neu groen yn tynhau, a elwir yn grebachdod.

Dyma rai enghreifftiau o ymestyniadau y gallwch eu dilyn i gadw eich cyhyrau’n hyblyg. Bydd ymestyn bob dydd yn helpu i osgoi cymhlethdodau pellach i’ch cyflwr.

Ymestyniadau breichiau

Ymarferion rheoli'r scapular

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap