Covid-19 a fi

Mae COVID-19 yn salwch newydd sy’n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a’ch ffyrdd awyr. Symptomau mwyaf cyffredin COVID-19 yw:

  • Peswch parhaus newydd a/neu
  • Tymheredd/twymyn uchel
  • Diffyg anadl

Os oes gennych unrhyw un o’r symptomau uchod ac os ydych yn amau bod gennych COVID-19, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych chi’n gwella o COVID-19 ar ôl treulio amser yn yr ysbyty neu wedi bod yn ynysu gartref, neu os nad ydych chi wedi gallu cael cefnogaeth ar gyfer eich cyflwr iechyd yn ystod y cyfnod clo, mae’r wybodaeth ganlynol yn egluro sut mae rheoli eich adferiad, deall ac adnabod y sgil-effeithiau, a gwybod pryd i geisio cael cymorth pellach.

Os ydych chi wedi bod yn sâl gyda COVID-19, naill ai gartref neu am gyfnod estynedig yn yr ysbyty, mae’n debygol y byddwch chi wedi colli maint  a chryfder yn eich cyhyrau o ganlyniad i anactifedd.

Mae yna hefyd bosibilrwydd y byddwch chi’n profi nifer o sgîl-effeithiau cyffredin:

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap