Syndrom Blinder Ôl Feirysol

Mae Syndrom Blinder ôl-feirysol (PVFS) yn gyflwr parhaus o afiechyd yn dilyn haint firaol fel COVID-19. Ymhlith y symptomau mae blinder, colli egni, poenau cyhyrol, fflachiadau ysbeidiol o symptomau firaol ac anallu i ddychwelyd i lefelau blaenorol o weithgaredd.

Nid yw PVFS yr un peth â bod yn anffit, neu wedi’i ‘ddadgyflyru’. Gall anwybyddu’r symptomau eu gwneud yn waeth yn y tymor hir.

Beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n profi Syndrom Blinder Ôl-feirysol

Os ydych yn meddwl eich bod yn profi PVFS, dylech weithio ar ddatblygu strategaethau cyflymu i’ch helpu i weithio o fewn a chadw eich lefelau egni, yn hytrach na gwthio eich hun y tu hwnt i’ch terfynau.

Os ydych chi’n teimlo’n flinedig, mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol wedi cynhyrchu canllawiau defnyddiol, ymarferol ar sut y gallwch chi reoli blinder ôl-feirws ar ôl COVID-19, a sut i arbed eich egni. Gofynnwch am gyngor gweithiwr iechyd proffesiynol i gyfleu eich pryderon.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.