Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

ImROC

Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC)

Mae ImROC wedi bod yn gweithio ar draws gwasanaethau gofal iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau gwirfoddol ers 2007. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau i ddatblygu systemau, gwasanaethau a diwylliannau sy’n cefnogi adferiad a lles i bawb.

Mae cydgynhyrchu wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud. Trwy gydgynhyrchu rydym yn galluogi pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gweithio mewn gwasanaethau ac yn byw mewn cymunedau i ddatgloi a chyfuno’r cryfderau a’r doniau y maent yn eu cymryd yn ganiataol a chreu ffyrdd newydd gyda’i gilydd i wneud defnydd ohonynt.

"Rydym wedi defnyddio ein profiad o gyflwyno prosiectau tebyg ym Mhrosiect Ffynnon Fyw Caerdydd a’r Fro. Hyd yn hyn, rydym wedi darparu hyfforddiant ac arweiniad yn ymwneud â chymorth a chydgynhyrchu gan gyfoedion.

"Rydym wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu’r  Fforwm Cydgynhyrchu, man diogel sy’n cysylltu pobl yn fwy effeithiol ac yn eu grymuso i gael llais cyfartal. Rydym newydd ddechrau archwilio sut i ddatblygu gweithlu cyfoedion ar gyfer Byw yn Iach ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o  Goleg Adfer a Lles Caerdydd a’r Fro."

Papurau briffio gan ImROC

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content