ImROC

Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC)

Mae ImROC wedi bod yn gweithio ar draws gwasanaethau gofal iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau gwirfoddol ers 2007. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau i ddatblygu systemau, gwasanaethau a diwylliannau sy’n cefnogi adferiad a lles i bawb.

Mae cydgynhyrchu wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud. Trwy gydgynhyrchu rydym yn galluogi pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, gweithio mewn gwasanaethau ac yn byw mewn cymunedau i ddatgloi a chyfuno’r cryfderau a’r doniau y maent yn eu cymryd yn ganiataol a chreu ffyrdd newydd gyda’i gilydd i wneud defnydd ohonynt.

"Rydym wedi defnyddio ein profiad o gyflwyno prosiectau tebyg ym Mhrosiect Ffynnon Fyw Caerdydd a’r Fro. Hyd yn hyn, rydym wedi darparu hyfforddiant ac arweiniad yn ymwneud â chymorth a chydgynhyrchu gan gyfoedion.

"Rydym wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu’r  Fforwm Cydgynhyrchu, man diogel sy’n cysylltu pobl yn fwy effeithiol ac yn eu grymuso i gael llais cyfartal. Rydym newydd ddechrau archwilio sut i ddatblygu gweithlu cyfoedion ar gyfer Byw yn Iach ac rydym yn edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o  Goleg Adfer a Lles Caerdydd a’r Fro."

Papurau briffio gan ImROC

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content