Cael trafferth meddwl neu gofio pethau

Nid yw’r term “niwl yr ymennydd” wedi’i ddiffinio’n dda, ond mae’n un y mae mwy a mwy o arbenigwyr yn ei ddefnyddio i ddisgrifio clwstwr o symptomau niwrolegol y mae llawer o bobl sydd wedi cael Covid-19 yn mynd ymlaen i’w profi am fisoedd yn dilyn eu haint cychwynnol.

Mae’r symptomau hyn yn cynnwys

Memory and concentration problems, as well as a general lack of sharpness.

They also include:

  • Cur pen
  • Cwsg gwael
  • Pryder
  • Symptomau parhaus eraill sy’n ymddangos wedi’u gwreiddio yn yr ymennydd
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.