Gwasanaethau Therapi Plant yn ystod pandemig COVID-19

Mae gwasanaethau therapi plant wedi parhau i dderbyn atgyfeiriadau newydd ac i ddarparu gwasanaethau i blant a’u teuluoedd trwy gydol y pandemig gan ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a fideo. Rydym hefyd yn gallu darparu apwyntiadau wyneb yn wyneb lle na allwn gynnal asesiad neu driniaeth yn effeithiol trwy ymgynghoriad rhithwir.

Os oes angen cyngor cyffredinol arnoch ar gyfer cadw’ch plentyn yn iach ac actif yn ystod y pandemig COVID cliciwch ar y dolenni ar y dudalen hon.

Rydym bellach yn defnyddio ymgynghoriadau ffôn ac ymgynghoriadau rhithwir ar gyfer:

 • apwyntiadau cychwynnol a rhai asesiadau
 • dod o hyd i wybodaeth gennych chi
 • darparu cyngor
 • adolygu sut mae’ch plentyn yn dod yn ei flaen
 • darparu rhai sesiynau triniaeth ar-lein
 • cynnal cyfarfodydd i drafod cynnydd eich plentyn a chynllunio’r camau nesaf

Gellir cynnal ymgynghoriadau rhithwir gartref neu yn yr ysgol.

Gallwch ymuno ag ymgynghoriad rhithwir sy’n digwydd yn yr ysgol neu gallwn wahodd athro eich plentyn i ymuno ag ymgynghoriad rhithwir sy’n digwydd yn eich cartref.

Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen i ni weld eich plentyn am apwyntiad wyneb yn wyneb. Dim ond os na allwn gynnal yr asesiad neu driniaeth yn effeithiol dros y ffôn neu ymgynghoriad rhithwir y byddwn yn gwneud hyn.

Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn:

 • gwneud yn siŵr ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu dros y ffôn a thrwy ymgynghoriad fideo yn gyntaf fel y gellir cadw’r apwyntiad wyneb yn wyneb mor fyr â phosibl
 • eich ffonio cyn yr ymweliad i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch plentyn yn iach a ddim mewn cwarantîn
 • golchi a diheintio eu dwylo cyn ac ar ôl eich apwyntiad
 • glanhau’r holl offer a dodrefn cyn ac ar ôl eich apwyntiad
 • gwisgo PPE
 • byddwn yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.