Beth i’w ddisgwyl yn ystod eich amser yn yr ysbyty

Ydych chi’n aros am lawdriniaeth i osod cymal clun neu ben-glin newydd?

Os ydych ar fin dod i mewn am lawdriniaeth, 
efallai y byddwch yn dod o hyd i’r wybodaeth ganlynol
Cymdeithas Orthopedig Prydain i bobl sy’n aros am gymal newydd a llawdriniaeth orthopedig arall o gymorth.

Mae ganddo rai cwestiynau cyffredin am ddod i mewn am lawdriniaeth a COVID-19.

Gwnewch eich rhan wrth baratoi ar gyfer llawdriniaeth

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud eich hun i baratoi ar gyfer llawdriniaeth ac i helpu eich adferiad wedyn. Gall hyn helpu i gyflymu’ch adferiad a lleihau’r amser y byddwch yn aros yn yr ysbyty.

Oherwydd y pandemig COVID-19, mae llawer o newidiadau wedi’u gwneud i gadw pawb yn ddiogel. Dilynwch y canllawiau ar y dudalen flaenorol ar gyfer COVID-19 a llawdriniaeth.

Pan fyddwch yn yr ysbyty, bydd llawer o’r staff a’r therapyddion yn gwisgo masgiau wyneb.

Os ydych yn dibynnu ar ddarllen gwefusau ar gyfer cyfathrebu, rhowch wybod i aelod o staff gan y gellir defnyddio masgiau sy’n caniatáu darllen gwefusau.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.