Cryfder a dygnwch

Lefel chwech

Dylech fod yn ymwybodol bod yr ymarferion hyn yn rhan o raglen raddedig. Dylech roi’r gorau i’r rhaglen hon os nad ydych yn teimlo eich bod yn datblygu adsefydlu neu os ydych yn profi rhai o’r symptomau canlynol, oherwydd efallai y byddwch yn dioddef o Syndrom Blinder ar ôl feirws (PVFS):

  • lefelau afresymol o teimlo’n flinedig ar ôl gweithgaredd,
  • blinder
  • teimlo’n flinedig ar ôl cwsg,
  • problemau cofio neu canolbwyntio,
  • poen yn eich cyhyrau neu’ch cymalau,
  • nam neu newidiadau yn eich synhwyrau neu unrhyw symptomau parhaus
    tebyg i ffliw,

Set one

Set two

Set three

Standing Tai Chi Shabashi – session one

Standing Tai Chi Shabashi – session two

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap