Therapi Iaith a Lleferydd i Blant

Mae’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd i Blant yn gweithio gyda theuluoedd, staff addysg a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i gefnogi sgiliau lleferydd, iaith, cyfathrebu a bwydo plant. 

Rydym yn gweithio gyda phlant gydag anawsterau lleferydd, iaith, cyfathrebu neu fwydo sy’n effeithio ar eu bywyd o’u genedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg statudol amser llawn. Ein nod yw rhoi cyngor a chymorth ymarferol i rymuso’r plentyn, a/neu’r bobl o fewn rhwydwaith cymorth y plentyn, i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu a bwydo ymarferol. Rydym yma i gefnogi teuluoedd pan fydd arnyn nhw ein hangen ni a bydd ein hymwneud â theuluoedd yn dibynnu ar eu hanghenion unigol. 

Beth ddylech chi wneud os byddwch chi’n pryderu am sgiliau lleferydd, iaith, cyfathrebu neu fwydo eich plentyn 

Maer Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd i Blant yma ich helpu i gefnogi sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn. Gall ein tîm dysffagia gynnig cyngor a chefnogaeth ynghylch sgiliau bwydo a llyncu eich plentyn. 

Manylion cyswllt

Cyfeiriad 
Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd i Blant 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
Llawr 1af, Tŷ Woodlands 
Ffordd Maes-y-Coed 
Caerdydd 
CF14 4HH 

Ffôn: 02921 836585 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.