Therapi Lleferydd ac Iaith Plant

Mae’r Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Plant yn gweithio gyda theuluoedd, staff addysg a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i gefnogi sgiliau lleferydd, iaith, cyfathrebu a bwydo plant.

Gweithiwn gyda phlant o enedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg amser llawn os oes ganddynt anawsterau lleferydd, iaith, cyfathrebu neu fwydo sy’n effeithio ar eu bywydau. Ein nod yw rhoi cyngor a chymorth ymarferol i rymuso pobl yn rhwydwaith cefnogi’r plentyn i ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu a bwydo gweithredol. Rydym yma i gefnogi teuluoedd pan fydd ein hangen arnynt a bydd ein gwaith gyda theuluoedd yn dibynnu ar eu hanghenion unigol.

Beth i’w wneud os ydych yn poeni am sgiliau lleferydd, iaith neu fwydo eich plentyn?

Gall y Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Plant gynnig cyngor a chymorth er mwyn ichi helpu i gefnogi datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn. Gall ein tîm dysffagia gynnig cyngor a chymorth ynghylch sgiliau bwydo a llyncu eich plentyn.

Manylion cyswllt

Children’s Speech and Language Therapy Service
Cardiff and Vale UHB
1st Floor, Woodlands House
Maes-y-Coed Road
Cardiff
CF14 4HH

02921 836585

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.