Events

ESCAPEE

Canolfan Hamdden Y Dwyrain Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Grwp Cerdded Nordig Caerdydd

Nghaffi Castan Nghaeau Llandaf, Pontcanna, Caerdydd

Mwynhewch fanteision corfforol a meddyliol Cerdded Nordig.

Sesiynau ymarfer corff Good Boost yn y dwr

Canolfan Hamdden Y Gorllewin Caerau Lane, Caerdydd

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden y Penarth Heol Andrew, Cogan, Penarth

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden Y Gorllewin Caerau Lane, Caerdydd

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden y Barri Stryd Greenwood, Y Barri

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Tai Chi @ Hyb STAR

Hyb STAR Heol Muirton, Tremorfa, Caerdydd

Mae gan Tai chi fuddion iechyd waeth beth fo’ch oedran neu’ch lefelau ffitrwydd.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden y Penarth Heol Andrew, Cogan, Penarth

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content