Croeso mawr i Cadw fi’n iach, adnodd digidol newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar adsefydlu (rehabilitation) a gwybodaeth i gadw chi yn iach.

Shaping our future family
Shaping our future family

Croeso mawr i Cadw fi’n iach, adnodd digidol newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar adsefydlu (rehabilitation) a gwybodaeth i gadw
chi yn iach.

Fe grëwyd yr adnodd hwn yn wreiddiol i gefnogi pobl sydd wedi dioddef yn sgil pandemig COVID19. Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag adsefydlu yn sgil y pandemig, mae croeso i chi edrych ar ein model adsefydlu COVID-19.

Fe fyddwn ni yn ychwanegu gwybodaeth ddefnyddiol a chyngor pellach i gynorthwyo gydag adsefydlu, boed hynny ar ôl i chi wella o COVID19, neu os ydych chi yn byw gyda chyflwr iechyd arall.

Canllaw yn unig ydy’r adnodd hwn. Fe ddylai chi ystyried eich sefyllfa bersonol cyn defnyddio’r wybodaeth neu wrth ddilyn yr ymarferion ar y wefan hon.

 Os oes gyda chi unrhyw amheuon am eich symptomau, cysylltwch gydag arbenigwr gofal iechyd. Mewn argyfwng, cysylltwch gyda’r rhif 999.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.