Croeso mawr i Cadw fi’n iach, adnodd digidol newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar adsefydlu (rehabilitation) a gwybodaeth i gadw chi yn iach.

Shaping our future family
Shaping our future family

Croeso mawr i Cadw fi’n iach, adnodd digidol newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar adsefydlu (rehabilitation) a gwybodaeth i gadw
chi yn iach.

Mae ein tîm amlddisgyblaethol o weithwyr iechyd proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi datblygu’r adnodd hwn i’ch helpu chi a’ch teulu i fyw’n dda.

Bydd yr ystod o wybodaeth a chyngor sydd ar gael ar y wefan hon yn helpu i gefnogi eich iechyd a lles, p’un a ydych yn paratoi ar gyfer triniaeth, yn rheoli cyflwr hirdymor neu’n dymuno byw bywyd iachach a mwy egnïol.

Wedi’i gyflwyno yn ystod COVID-19, mae gan y wefan hefyd wybodaeth a chanllawiau i gefnogi pobl y mae’r pandemig yn effeithio arnynt. I gael rhagor o wybodaeth am ein hymagwedd at adsefydlu sy’n deillio o’r pandemig, ar gyfer y rhai sydd wedi cael y firws a’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan ymyrraeth i wasanaethau arferol ac ynysigrwydd cymdeithasol, gweler ein model adsefydlu COVID-19.

Byddwn yn ychwanegu fideos pellach yn barhaus a gwybodaeth a chyngor defnyddiol arall i helpu gyda’ch adsefydlu.

Canllaw yn unig ydy’r adnodd hwn. Fe ddylai chi ystyried eich sefyllfa bersonol cyn defnyddio’r wybodaeth neu wrth ddilyn yr ymarferion ar y wefan hon.

 Os oes gyda chi unrhyw amheuon am eich symptomau, cysylltwch gydag arbenigwr gofal iechyd. Mewn argyfwng, cysylltwch gyda’r rhif 999.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.