Paratoi ar gyfer fy Nhriniaeth ac Adferiad

Os ydych yn aros am lawdriniaeth neu driniaeth ar hyn o bryd, gall paratoi’n effeithiol wneud gwahaniaeth sylweddol i’ch profiad o driniaeth a’ch adferiad. Gall eich helpu i gynnal eich lles meddyliol a chorfforol yn ystod eich triniaeth a’ch cynorthwyo i wella wedyn.

Mae’r tudalennau hyn yn rhannu amrywiaeth o wybodaeth a chyngor am yr hyn y gallwch ei wneud i baratoi’ch hun orau ar gyfer eich triniaeth a’r hyn y gallwch ei wneud yn ystod eich triniaeth i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl, yn ogystal â darparu gwybodaeth i’ch helpu i wella. Mae’r wybodaeth hon yn ymwneud â llawdriniaeth yn gyffredinol ac mae ganddi wybodaeth benodol ar gyfer pobl â chanser a phobl sy’n paratoi ar gyfer llawdriniaeth orthopedig.

Mae pandemig COVID-19 wedi newid y ffordd y mae cleifion yn cael llawdriniaeth ddewisol. Os ydych chi’n dod i’r ysbyty i gael llawdriniaeth, bydd eich tîm meddygol yn gofyn i chi ddilyn arweiniad penodol cyn i chi gael eich derbyn i’r ysbyty.

 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content