Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Adferiad ar ôl salwch critigol

Beth yw Gofal Critigol?

Yng Nghymru, mae tua 10,000 o bobl yn cael eu derbyn i ofal critigol y flwyddyn.

Bydd llawer o’r cleifion hynny’n ‘ddifrifol wael’ pan fyddan nhw’n cael eu derbyn sy’n golygu bod un neu fwy o’u horganau mawr yn methu (e.e. calon, ysgyfaint, iau, arennau).

Bydd rhai pobl yn cyfeirio at ofal critigol fel ICU, ITU, gofal dwys, HDU neu ddibyniaeth uchel, sy’n gallu bod yn ddryslyd. Ar y dudalen we hon, at ddiben yr wybodaeth sy’n cael ei darparu, byddwn yn cyfeirio ato fel gofal critigol.

Mae gan yr uned gofal critigol ystod eang o staff sy’n cynnwys meddygon gofal critigol, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy’n gallu defnyddio amrywiaeth o offer a meddyginiaethau i roi cymorth i organau, triniaeth ac adferiad i’ch helpu i wella.

Mewn gofal critigol, mae gan gleifion lawer mwy o anghenion gofal na’r rhai ar wardiau cyffredinol yr ysbyty. Mae gan bob claf nyrs benodol i ofalu amdanyn nhw yn ystod y dydd ac un arall yn y nos, ac mae tîm o feddygon gofal critigol dan arweiniad ymgynghorydd gofal critigol yn asesu eu salwch a’u hymateb i driniaeth drwy gydol y dydd. 

Gofal critigol yng Nghymru

Mae uned gofal critigol yn yr ysbytai canlynol yng Nghymru: 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 • Ysbyty Athrofaol y Faenor

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 • Ysbyty Glan Clwyd
 • Ysbyty Maelor Wrecsam
 • Ysbyty Gwynedd
A map of Wales and Welsh Health Boards
A map of Wales and Welsh Health Boards

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 • Ysbyty Athrofaol y Faenor

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 • Ysbyty Glan Clwyd
 • Ysbyty Maelor Wrecsam
 • Ysbyty Gwynedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 • Ysbyty Athrofaol Cymru

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am uned gofal critigol Ysbyty Athrofaol Cymru neu os hoffech chi gael gwybodaeth am Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro cliciwch yma. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 • Ysbyty’r Tywysog Siarl
 • Ysbyty Tywysoges Cymru
 • Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 • Ysbyty Bronglais 
 • Ysbyty Glangwili (Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru) 
 • Ysbyty Tywysog Phillip 
 • Ysbyty Llwynhelyg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 • Ysbyty Treforys 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 • Ysbyty Athrofaol Cymru

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am uned gofal critigol Ysbyty Athrofaol Cymru neu os hoffech chi gael gwybodaeth am Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro cliciwch yma. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 • Ysbyty’r Tywysog Siarl
 • Ysbyty Tywysoges Cymru
 • Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 • Ysbyty Bronglais
 • Ysbyty Glangwili (Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru)
 • Ysbyty Tywysog Phillip
 • Ysbyty Llwynhelyg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 • Ysbyty Treforys 
Map Credyd: Byrddau Iechyd yng Nghymru, XrysD, CC BY-SA 4.0 , drwy Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content