Grwpiau Cymorth Gofal Critigol

Unwaith y bydd cleifion yn cael mynd adref ar ôl gofal critigol, mae grwpiau cymorth gofal critigol yn darparu cefnogaeth barhaus i gleifion a/neu’r rhai o’u cwmpas sydd angen cefnogaeth. 

Mae’r grwpiau cymorth yn cynnig fforwm i siarad â chleifion eraill a allai fod wedi cael profiadau tebyg. Gallan nhw helpu pobl i deimlo’n llai ynysig am eu bod nhw’n gallu siarad ag eraill sy’n gallu uniaethu â’r hyn maen nhw wedi bod drwyddo. Mae’n gallu rhoi sicrwydd hefyd bod yr hyn y maen nhw wedi’i brofi a/neu faterion y maen nhw’n parhau i’w brofi ar ôl gofal critigol yn normal i rywun sydd wedi bod drwy salwch critigol.

Bydd gan rai ardaloedd eu grwpiau cymorth gofal critigol eu hunain – siaradwch â rhywun o’ch bwrdd iechyd am ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi. Cliciwch yma i ddod o hyd i wefan eich bwrdd iechyd lleol er mwyn chwilio am wybodaeth.  

Fel arall, gweler y dolenni canlynol sy’n amlinellu’r grwpiau cymorth cenedlaethol sydd ar gael ar hyn o bryd a sut i gysylltu â nhw er mwyn cymryd rhan: 

Os nad ydych chi’n byw yn agos at grŵp cymorth lleol, efallai y byddwch chi’n gweld cymuned ar-lein yn ddefnyddiol i allu rhannu eich profiadau a derbyn cefnogaeth gan eraill sydd hefyd wedi bod yn ddifrifol wael.

Er mwyn darganfod mwy am y gymuned ar-lein, cliciwch ar y ddolen ganlynol:

GIG Cymru | NHS Wales

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content