Covid-19 a Lles Meddwl

Mae teimlo straen neu bryder yn naturiol wrth i chi wella o COVID-19, tra’ch bod chi’n cysgodi, neu os ydych chi’n ymdopi â chyflwr meddygol arall yn ystod yr amser ansicr hwn. Gall straen a phryder gael effaith ar sut rydych chi’n teimlo’n gorfforol ac yn gwneud i chi deimlo blinder neu fwy blinedig nag arfer.

Mae’n bwysig nodi os ydych chi’n teimlo o dan straen neu teimlo’n bryderus fel eich bod chi’n gallu cymryd y camau cywir i ddechrau reoli’ch teimladau. Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig cyngor a chefnogaeth i chi i ddysgu sut i reoli’r teimladau hyn:

Os ydych chi’n teimlo’n bryderus, wedi’ch gorlethu, neu cael hi’n anodd i ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu i cyfeirio chi at y gweithiwr gofal iechyd perthnasol.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content