Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Covid-19 a Lles Meddwl

Mae teimlo straen neu bryder yn naturiol wrth i chi wella o COVID-19, tra’ch bod chi’n cysgodi, neu os ydych chi’n ymdopi â chyflwr meddygol arall yn ystod yr amser ansicr hwn. Gall straen a phryder gael effaith ar sut rydych chi’n teimlo’n gorfforol ac yn gwneud i chi deimlo blinder neu fwy blinedig nag arfer.

Mae’n bwysig nodi os ydych chi’n teimlo o dan straen neu teimlo’n bryderus fel eich bod chi’n gallu cymryd y camau cywir i ddechrau reoli’ch teimladau. Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig cyngor a chefnogaeth i chi i ddysgu sut i reoli’r teimladau hyn:

Os ydych chi’n teimlo’n bryderus, wedi’ch gorlethu, neu cael hi’n anodd i ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu i cyfeirio chi at y gweithiwr gofal iechyd perthnasol.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content