Cryfder a Stamina

Os ydych yn teimlo’n wan o ganlyniad i dderbyniad i’r ysbyty neu gyfnod o anweithgarwch estynedig, bydd yr ymarferion canlynol yn helpu i wella eich cryfder a’ch stamina.

Mae’r fideos wedi’u cynhyrchu yn unol â’r dull ‘gosod’ o wella, gan ddechrau gydag ymarferion sylfaenol ar lefel un a dod yn fwyfwy heriol wrth i chi gamu i fyny drwy’r lefelau. Gallai eich man cychwyn fod ar unrhyw lefel, felly dechreuwch ble mae’n gyfforddus i chi.

Bydd y cynllun yn eich tywys a’ch cymell wrth weithio tuag at eich nod o wella eich ffitrwydd a’ch helpu i wella. Gellir gwneud yr ymarferion hyn gartref ac nid oes angen unrhyw offer arbenigol arnynt.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.