Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cryfder a Stamina

Os ydych yn teimlo’n wan o ganlyniad i dderbyniad i’r ysbyty neu gyfnod o anweithgarwch estynedig, bydd yr ymarferion canlynol yn helpu i wella eich cryfder a’ch stamina.

Mae’r fideos wedi’u cynhyrchu yn unol â’r dull ‘gosod’ o wella, gan ddechrau gydag ymarferion sylfaenol ar lefel un a dod yn fwyfwy heriol wrth i chi gamu i fyny drwy’r lefelau. Gallai eich man cychwyn fod ar unrhyw lefel, felly dechreuwch ble mae’n gyfforddus i chi.

Bydd y cynllun yn eich tywys a’ch cymell wrth weithio tuag at eich nod o wella eich ffitrwydd a’ch helpu i wella. Gellir gwneud yr ymarferion hyn gartref ac nid oes angen unrhyw offer arbenigol arnynt.

Dylech fod yn ymwybodol bod yr ymarferion hyn yn rhan o raglen raddedig. Dylech roi’r gorau i’r rhaglen hon os nad ydych yn teimlo eich bod yn datblygu adsefydlu neu os ydych yn profi rhai o’r symptomau canlynol, oherwydd efallai y byddwch yn dioddef o ME / Syndrom Blinder Cronig:

  • lefelau afresymol o teimlo’n flinedig ar ôl gweithgaredd,
  • blinder gwanychol
  • teimlo’n flinedig ar ôl cwsg,
  • problemau cofio neu canolbwyntio,
  • poen yn eich cyhyrau neu’ch cymalau,
  • nam neu newidiadau yn eich synhwyrau neu unrhyw symptomau parhaus
    tebyg i ffliw,
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content