Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pecyn Cymorth Cerrig Camu

Pecyn cymorth cam wrth gam i’ch helpu i ddarganfod EICH HUN

Gall byw gyda chyflwr iechyd fod yn anodd. Gall effeithio ar sut rydych chi’n teimlo a beth allwch chi ei wneud. Mae’r pecyn cymorth hwn yn gofnod personol o’r pethau y gallwch chi eu gwneud i gadw eich hun yn iach a byw’r bywyd rydych chi’n dymuno, gan ddarganfod beth sy’n bosibl.

Nid oes dau berson yr un peth. Mae’r pecyn cymorth hwn i chi ei ddefnyddio ar gyfer eich sefyllfa bersonol eich hun.

Fe’i cynlluniwyd i’ch cefnogi i ddarganfod ‘normal newydd’ ac i fyw bywyd llawn a hapus.

Personoli’r pecyn cymorth

Defnyddiwch ef yn electronig gan ychwanegu eich meddyliau a’ch syniadau, neu ei argraffu ac ysgrifennu arno. Mae croeso i chi ysgrifennu neu dynnu lluniau ar y pecyn cymorth yn eich arddull eich hun. Y peth pwysig yw ei fod yn adnodd sy’n gweithio i chi.

Pethau sy'n fy ngwneud i'n hapus.

Felly, ychwanegwch y pethau personol canlynol:

  • syniadau
  • meddyliau
  • amserlen
  • dyddiadur cynnydd
  • rhestrau o ysgogiadau

…beth bynnag sy’n eich helpu i’ch darganfod CHI.

Lawrlwythwch gopi o becyn cymorth Cam wrth Gam yn y fersiwn sydd orau gennych.

Beth alla i ei wneud?

Rannu eich adborth

Diolch am rannu eich adborth. Mae eich barn yn werthfawr er mwyn sicrhau y gall Cam wrth Gam helpu i gefnogi pobl ledled Caerdydd a’r Fro i fyw’n dda.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content