Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

COVID-19 a Fi

Mae COVID-19 yn salwch firol a all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybrau anadlu a systemau eraill y corff.

Os oes gennych unrhyw un o’r symptomau crybwylledig ac rydych yn amau bod gennych COVID-19, ewch i Wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

P’un a ydych chi’n gwella o COVID-19 ar ôl treulio amser mewn ysbyty neu gael eich ynysu yn y cartref, neu os nad ydych chi wedi gallu cael gofal a chefnogaeth ar gyfer eich cyflwr iechyd yn ystod y cyfnod clo, mae gwefan coronafeirws Llywodraeth Cymru yn cynnwys canllawiau ar sut y gallwch reoli eich adferiad, deall ac adnabod y sgileffeithiau, a gwybod pryd y dylech gael cymorth pellach.

Sgileffeithiau Cyffredin

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content