COVID-19 a Fi

Mae COVID-19 yn salwch firol a all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybrau anadlu a systemau eraill y corff.

Os oes gennych unrhyw un o’r symptomau crybwylledig ac rydych yn amau bod gennych COVID-19, ewch i Wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

P’un a ydych chi’n gwella o COVID-19 ar ôl treulio amser mewn ysbyty neu gael eich ynysu yn y cartref, neu os nad ydych chi wedi gallu cael gofal a chefnogaeth ar gyfer eich cyflwr iechyd yn ystod y cyfnod clo, mae gwefan coronafeirws Llywodraeth Cymru yn cynnwys canllawiau ar sut y gallwch reoli eich adferiad, deall ac adnabod y sgileffeithiau, a gwybod pryd y dylech gael cymorth pellach.

Sgileffeithiau Cyffredin

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content