Byr o anadl

Mae fod yn fur o anadl neu anadlun drwm, a elwir hefyd yn dyspnoea, yn cyfeirio at y teimlad o fod yn fyr o wynt neu anhawster anadlu. Mae’n symptom cyffredin dros ben ond gall fod yn dorcalonnus ac yn frawychus i gleifion a gofalwyr. Os ydych yn fur o anadl gallwch hefyd teimlo symptomau eraill ar yr un pryd megis peswch, poen yn y frest a thwymyn.

Edrychwch ar y cyflwyniad canlynol i ddysgu mwy am fod yn fur o anadl, ac hefyd y fideo sy’n dangos technegau anadlu y gallech chi eu defnyddio i’ch helpu gyda’ch broblemau anadlu.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap