Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ap Adferiad COVID

Mae grŵp iechyd anadlol GIG Cymru wedi datblygu ap Adferiad COVID ar ran Llywodraeth Cymru fel rhan o’r cymorth ehangach sydd ar gael i bobl sy’n dioddef o effeithiau tymor hwy COVID-19.  

Gyda mwy na 100 o fideos a dolenni llawn cyngor, gall defnyddwyr yr ap gofnodi eu symptomau, gweld cynnydd a dysgu sut i reoli eu cyflwr gartref gyda chymorth. Mae’n cynnwys cyngor gan therapyddion, seicolegwyr, deietegwyr ac ymgynghorwyr. 

Cafodd yr ap ei ddatblygu fel rhan o’n gwasanaethau cymorth ehangach i bobl sy’n profi effeithiau tymor hwy coronafeirws. Mae’n cynnig offeryn pwrpasol a hyfforddwr personol sy’n eich helpu ar y daith i wella, gan roi llwybr adferiad clir i chi. 

Lawrlwythwch yr ap adferiad COVID 

Maer ap Adferiad COVID ar gael i bawb yma:  

Ffoniwch 999 os ydych chi’n profi unrhyw symptomau sy’n bygwth bywyd neu cysylltwch â’r Gwasanaeth coronafeirws ar-lein 111 neu eich meddyg teulu os ydych chi’n teimlo nad yw eich symptomau’n gwella neu os byddwch angen cyngor pellach. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content