Ap adfer COVID

Mae grŵp iechyd anadlol GIG Cymru wedi datblygu ap COVID Recovery ar ran Llywodraeth Cymru, fel rhan o’r cymorth ehangach sydd ar gael i bobl sy’n profi effeithiau hirdymor COVID-19.

Gyda mwy na 100 o fideos a dolenni i gyngor, mae defnyddwyr ap yn gallu cofnodi eu symptomau, olrhain eu cynnydd a dysgu sut i reoli eu cyflwr gartref gyda chymorth. Mae’n cynnwys cyngor gan therapyddion, seicolegwyr, dietegwyr ac ymgynghorwyr.

Mae’r ap wedi’i ddatblygu fel rhan o’n gwasanaethau cymorth ehangach i bobl sy’n profi effeithiau tymor hwy y coronafeirws. Mae’n cynnig offeryn pwrpasol a hyfforddwr personol i’ch helpu ar y ffordd i adferiad, gan roi llwybr adsefydlu clir i chi.

Dadlwythwch yr ap adfer COVID

Mae ap COVID Recovery ar gael i bawb, o:

 

Ffoniwch 999 bob amser os ydych chi’n profi unrhyw symptomau sy’n bygwth bywyd neu cysylltwch â gwasanaeth coronafeirws ar-lein 111service neu’ch meddyg teulu os ydych chi’n teimlo nad yw’ch symptomau’n gwella neu os oes angen cyngor pellach arnoch chi.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.