Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Seicoleg

Mae’r Gyfarwyddiaeth Seicoleg a Therapïau Seicolegol yn darparu gwasanaethau cwnsela a seicoleg i oedolion ledled Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, gan gynnwys Gofal Sylfaenol (meddygfeydd) yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Fe’i trefnir yn nifer o arbenigeddau:

 • Iechyd Meddwl Oedolion
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Bobl Hŷn a Niwroseiciatreg
 • Iechyd Clinigol a’r Niwrowyddorau
 • Diogelwch Isel
 • Anhwylderau Bwyta (EDSOTT a SHED)
 • Gwasanaethau Cwnsela Gofal Sylfaenol
 • Iechyd Plant ac Anawsterau Dysgu
 • Caethiwed
 • Gwasanaeth Cyswllt Gofal Sylfaenol (PCLS)
 • Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig
 • uchdwr
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol Amenedigol
 • Gwasanaeth Lles Gweithwyr

Mae’r Gyfarwyddiaeth Seicoleg a Seicoleg yn cyflogi Seicolegwyr (gan gynnwys Seicolegwyr Clinigol a Chwnsela), Therapyddion, Cwnselwyr a staff gweinyddol. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith ym maes gofal cleifion uniongyrchol ond rydym hefyd yn gweithio i gefnogi staff a sefydliadau yn y Bwrdd Iechyd.

Cael Cymorth ar gyfer Problemau Seicolegol ac Iechyd Meddwl:

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content