Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Datblygiad Plant a Seicoleg Iechyd

Mae gwasanaethau Seicoleg Plant yn dod o dan yr ambarél mwy o wasanaethau o’r enw Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc ac Iechyd Teuluol.

Mae Gwasanaethau Seicoleg Cymunedol Plant yn darparu ystod eang o wasanaethau ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, ac ar draws y gymuned, gan gynnwys ysgolion.

Rydym yn cyfarfod â phobl ifanc (dan ddeunaw oed) a’u teuluoedd i helpu gydag ystod o brofiadau. Rydym yn darparu gofal integredig o ansawdd uchel i blant ag anableddau ac anghenion cymhleth, y rhai ag anawsterau datblygiadol, anawsterau ymddygiadol a lles emosiynol a phryderon iechyd meddwl, yn ogystal â phlant a phobl ifanc mewn amgylchiadau arbennig fel y rhai mewn gofal.

Rydym yn cynnig hyfforddiant a chymorth i ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â bywydau plant a phobl ifanc (e.e. gweithwyr iechyd proffesiynol neu weithwyr cymdeithasol).

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth yn Ysbyty Arch Noa i blant a theuluoedd sydd ag anghenion iechyd corfforol ac sy’n mynychu’r ysbyty.

Rhestr o Wasanaethau Seicoleg Plant:

Os ydych mewn argyfwng ac angen cymorth ar unwaith! Dilynwch y ddolen isod os gwelwch yn dda:

Dwi angen Help Nawr!

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content