Podiatreg Plant (Podopaediatrics)

Mae podiatryddion pediatrig yn asesu strwythur a swyddogaeth aelodau isaf. Gall hyn gynnwys pryderon yn ymwneud â nam, cyfranogiad a lles sy’n gysylltiedig ag iechyd clwy’r traed, y ffêr a’r goes.

Rhoddir arweiniad ar weithgaredd, esgidiau, ymarferion, a’r angen am reolaeth orthotig/mewnwad; a ategir gan addysg.

Gall podiatryddion chwarae rhan fawr yn y gwaith o wella gweithrediad ac ansawdd bywyd wrth gerdded (cerdded) plant a chyflyrau aelodau isaf.

Nid yw’r 26 asgwrn wedi eu ffurfio’n llawn tan 18-20 oed.
Gall rhai cwynion traed fod yn rhan o ddatblygiad arferol plentyndod. Gall asesiad a chyngor gan Bidiatryddion profiadol fod yn ddefnyddiol.
Mae patrymau cerdded arferol oedolion i’w gweld ar ôl 6 oed. 
Previous
Next

Beth ddylwn i wisgo i’r asesiad?

Dylech sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo pâr o siorts a chrys-t ar gyfer yr asesiad.

Dewch ag esgidiau arferol eich plentyn (ysgol a hamdden) gyda chi.

Dewch ag unrhyw fewnwadnau troed blaenorol a ddarparwyd i’ch plentyn.

Wrth fynychu’r clinig

RHAID i berson â chyfrifoldeb rhiant fynychu clinig gydag unrhyw blentyn.​

​Efallai y byddai’n ddefnyddiol dod â hoff degan bach (nid consol gemau) y gellir ei sychu’n lân i helpu i wneud eich plentyn yn gartrefol. yn

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.