Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymarferion traed

Child's feet wearing trainers on tip toe

 • Sefwch ar lawr gwastad ac yna codwch ar flaenau’ch traed. Does dim angen codi’n uchel, mae tua hanner ffordd yn iawn.
 • Arhoswch fel hyn am 20-30 eiliad, yna rhowch eich traed yn ôl yn wastad ar y llawr.
 • Ailadroddwch hyn 5 gwaith.
 • Gwnewch yr ymarferion hyn ddwywaith y dydd.
 • Gallwch gydio yn rhywbeth cadarn rhag cwympo.
 • Child balancing on one legSefwch ar lawr gwastad ac yna codwch un goes yn araf, gan blygu’r goes fel bod eich sawdl yn symud tuag at eich pen ôl.
 • Defnyddiwch eich breichiau i gadw cydbwysedd ac ymarfer dal yr ystum.
 • Ailadroddwch yr ymarfer hwn 5 gwaith ar bob coes gan ddal yr ystum.
 • Yn raddol, ceisiwch wneud hyn nes gallu dal yr ystum am 20-30 eiliad.
 • Gwnewch yr ymarferion ddwywaith y dydd.
 • Sefwch ar lawr gwastad. Rhowch un droed i fyny ar stôl neu rywbeth tebyg.
 • Dylai’r stôl gyrraedd hyd at eich canol ond os yw hyn yn anghyfforddus, gallwch chi ddefnyddio rhywbeth is a chodi’r uchder yn raddol wrth ymarfer.
 • Cadwch eich dwy goes yn syth, plygwch ymlaen yn araf a throwch fysedd traed y goes sydd wedi’i chodi am allan nes eich bod yn teimlo ymestyniad ysgafn.
 • Ailadroddwch hyn 5 gwaith i bob coes gan ddal yr ystum am 20-30 eiliad.
 • Gwnewch yr ymarfer ymestyn hwn ddwywaith y dydd.
 • Hands against the wall at shoulder height. One leg in front with knee bent and back leg stretched out behind.Sefwch ar lawr gwastad y wynebu wal gyda’ch traed yn cyfeirio ymlaen.
 • Symudwch un goes y tu ôl i chi i safle rhagwth.
 • Rhowch eich dwylo’n wastad yn erbyn y wal o’ch blaen, gan gadw’r traed yn wastad ar y llawr a phlygu eich coes flaen.
 • Dylech chi deimlo croth y goes / cefn y goes syth yn ymestyn.
 • Ailadroddwch hyn 5 gwaith i bob coes gan ddal yr ystum am 20-30 eiliad.
 • Gwnewch yr ymarfer ymestyn hwn ddwywaith y dydd.

Os oes gan eich plentyn broblem nad yw’n gwella fel y byddech chi’n disgwyl gyda hunanofal, dylech gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gallai hyn fod yn feddyg teulu, fferyllydd, Gwasanaeth Podiatreg y GIG neu Bodiatrydd Preifat. 

Gwnewch yn siwr fod eich podiatrydd wedi cofrestru â’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei (h)enw. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content