Angen cymorth brys gyda'ch iechyd seicolegol a meddyliol?

Cynlluniwyd y wefan hon i fod yn wasanaeth arferol sy’n darparu gwybodaeth a chyngor, ac nid yw’n delio â materion iechyd meddwl brys neu frys. Os oes angen cymorth brys arnoch chi neu rywun rydych yn ei adnabod, ffoniwch 999.

I gael cymorth brys nad yw’n argyfwng dylech gysylltu â’ch meddyg teulu yn y lle cyntaf, a all eich cyfeirio at y gwasanaethau iechyd meddwl mwyaf priodol. Os y tu allan i oriau meddyg teulu dylech ymweld â’r meddyg teulu y tu allan i oriau yn yr adran damweiniau ac achosion brys.

Os oes angen i chi siarad â rhywun heddiw, efallai y bydd y sefydliadau canlynol hefyd yn eich cynorthwyo:

  • Mae Llinell Gwrando a Chyngor Cymunedol, y gallwch chi gysylltu â hi 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0800 132737, yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a chymorth emosiynol am ddim, yn ogystal â gwybodaeth a llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl yng Nghymru. Gall unrhyw un sy’n pryderu am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl ffrind neu berthynas gael mynediad i’r gwasanaeth.Mae Llinell Gwrando a Chyngor Cymunedol, y gallwch chi gysylltu â hi 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0800 132737, yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a chymorth emosiynol am ddim, yn ogystal â gwybodaeth a llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl yng Nghymru. Gall unrhyw un sy’n pryderu am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl ffrind neu berthynas gael mynediad i’r gwasanaeth.
  • Mae’r Samariaid, y gallwch gysylltu â nhw 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 08457 909090, yn cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy’n profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad. Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb hefyd ar gael mewn swyddfeydd lleol.
  • Mae Llinell Wybodaeth Mind ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener a gellir cysylltu â hi ar 0300 123 3393. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim ar amrywiaeth o faterion iechyd meddwl.
  • Mae Meic Cymru ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 8023456, gan gynnig llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor am ddim i blant a phobl ifanc.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content