Ymdopi â COVID-19

Mae COVID-19 wedi cael effaith arnom ni i gyd. Mae’r pandemig wedi bod yn gyfnod o ansicrwydd sylweddol i bawb ac rydym i gyd wedi gorfod addasu ein bywydau.

Os ydych chi’n gwella ar ôl COVID-19, yn cysgodi, yn ymdopi â mater meddygol neu anabledd, neu os ydych chi’n wynebu newidiadau eraill i’ch bywyd bob dydd, mae’n arferol i deimlo’r effeithiau ar eich iechyd meddwl. Gall straen a phryder gael effaith ar sut yr ydych chi’n teimlo’n gorfforol, a gwneud i chi deimlo’n fwy blinedig.

Mae’n bwysig cydnabod pan yr ydych chi’n teimlo o dan straen neu’n bryderus. Gallwch gymryd camau cadarnhaol i reoli’ch teimladau. Os oes angen cymorth brys arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ffoniwch 999.

Darganfyddwch fwy am y cymorth brys sydd ar gael pan nad yw’n argyfwng, neu ddarllenwch wybodaeth fwy cyffredinol am fyw’n dda mewn arwahanrwydd. Mae yna hefyd nifer o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi wrth ymdopi â COVID-19, ac mae modd dod o hyd i rai ohonynt ar y gwefannau canlynol:

  • Mae gan wefan Stepiau wybodaeth am wasanaethau iechyd meddwl yng Nghaerdydd a’r Fro, gydag adnoddau sy’n benodol ar gyfer COVID-19.
  • Mae gan wefan y GIG ‘One You’ adnoddau a chyngor ymarferol ar gyfer rheoli eich lles meddyliol yn ystod y pandemig COVID-19.
  • Ar Wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru mae’r tudalennau ‘Sut wyt ti?’ yn rhoi cyngor ar sut y gallwch chi gael gafael ar gymorth, gyda gwybodaeth benodol ar gyfer rhieni a gofalwyr, pobl hŷn, plant a phobl ifanc, a menywod beichiog.
  • Mae gan wefan Let’s Talk About CBT wybodaeth am ymdopi â phryder am Coronafeirws, a’r hyn sy’n helpu er mwyn goddef ansicrwydd.
  • Mae Prifysgol Exeter wedi cynhyrchu rhaglen hunangymorth Get Active Feel Good, a allai fod yn ddefnyddiol i ymdopi gyda hwyliau isel, ac i helpu gyda chamau cadarnhaol i wella eich lles meddyliol.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content