Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gorbryder

Gorbryder yw’r teimlad o bryder, ofn ac anesmwythyd cyffredinol. Mae hyn yn gallu effeithio ar bawb ar ryw adeg yn ystod eu bywydau ond pan fydd y teimladau hyn yn dod yn amlach a hyd yn oed yn gyson – dyma pryd y mae angen i chi ofyn am gymorth a chyngor.

Mae symptomau gorbryder yn amrywio’n fawr rhwng pobl ond maen nhw’n gallu cynnwys:

  • Trafferth cysgu
  • Methu canolbwyntio
  • Teimlo’n flin neu’n ddagreuol
  • Teimlo eich calon yn curo’n gyflymach
  • Teimlo’n sâl neu’n gyfoglyd
  • Pen tost

Efallai y byddwch hefyd yn elwa o ganllawiau pellach ar sut i ddelio â phryder:

Gorbryder – Canllaw Hunangymorth (PDF)

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content