Gorbryder

Gorbryder yw’r teimlad o bryder, ofn ac anesmwythyd cyffredinol. Mae hyn yn gallu effeithio ar bawb ar ryw adeg yn ystod eu bywydau ond pan fydd y teimladau hyn yn dod yn amlach a hyd yn oed yn gyson – dyma pryd y mae angen i chi ofyn am gymorth a chyngor.

Mae symptomau gorbryder yn amrywio’n fawr rhwng pobl ond maen nhw’n gallu cynnwys:

  • Trafferth cysgu
  • Methu canolbwyntio
  • Teimlo’n flin neu’n ddagreuol
  • Teimlo eich calon yn curo’n gyflymach
  • Teimlo’n sâl neu’n gyfoglyd
  • Pen tost

Efallai y byddwch hefyd yn elwa o ganllawiau pellach ar sut i ddelio â phryder:

Gorbryder – Canllaw Hunangymorth (PDF)

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content