Gorbryder

Gorbryder yw’r teimlad o bryder, ofn ac anesmwythyd cyffredinol. Gall hyn effeithio ar bawb ar ryw adeg yn ystod eu bywyd ond pan ddaw’r teimladau hyn yn amlach a hyd yn oed yn gyson – dyma pryd mae angen i chi geisio cymorth a chyngor.

Mae symptomau gorbryder yn amrywio’n fawr rhwng pobl ond gallant gynnwys:

  • Anhwylderau Cwsg
  • Problemau canolbwyntio
  • Teimlo’n bigog neu’n ddagreuol
  • Teimlo’ch calon yn curo’n gyflymach
  • Teimlo’n sâl neu’n gyfoglyd
  • Cur pen / Pen tost

Efallai y byddwch hefyd yn elwa o ganllawiau pellach ar sut i ddelio â phryder:

Gorbryder – A Self Help Guide (PDF)

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.