Tai Chi

Mae llawer o ymarferwyr iechyd ledled y byd wedi cydnabod Manteision Iechyd ymarferion Tai Chi a Qigong. Mae gan Tai chi fuddion iechyd waeth beth fo’ch oedran neu’ch lefelau ffitrwydd. Mae’r manteision iechyd mwyaf cyffredin yn cynnwys lleihau straen, colli pwysau,  ymlacio’r corff a’r meddwl, ystum cywir, gwell cwsg, cadw’n heini, gwella cydsymudiad, atal cwympiadau, hyrwyddo hunan-iacháu, ail-gydbwyso’r corff, gostwng pwysedd gwaed, colesterol, a gwella poen cyhyrysgerbydol. Mae llawer o ganlyniadau cadarnhaol yn cael eu hadrodd gan bobl sy’n gwneud ymarferion Tai Chi a Qigong Iechyd Tsieineaidd yn rheolaidd.

Mae Qi Gong wedi cael ei ymarfer yn Tsieina yn ei ffurfiau amrywiol ers miloedd o flynyddoedd. Mae’n cynnwys ymarferion sy’n cynnwys arferion anadlu a/neu symudiadau penodol, gyda’r nod o wella a chydbwyso Qi.

Gweler y fideos canlynol am rai enghreifftiau o ymarferion Tai Chi a Qigong:

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.