Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Coleg Adfer a Lles Caerdydd a'r Fro

Mae’r Coleg Adfer a Lles yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl ac adferiad sy’n cael eu cydgynhyrchu gan bobl â heriau iechyd meddwl, gofalwyr a staff ac sy’n agored iddyn nhw hefyd.

Mae’r Coleg yn seiliedig ar Gydgynhyrchu rhwng cyfoedion (pobl sydd â phrofiad byw o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl) a gweithwyr proffesiynol. Y mae ar gyfer pawb; pobl â heriau iechyd meddwl, gofalwyr a staff. Nid yw’r Coleg yn cymryd lle asesiadau na thriniaethau traddodiadol na cholegau prif ffrwd. Mae’r Coleg yn adlewyrchu egwyddorion adfer, sef gobaith, rheolaeth a chyfle ym mhob agwedd ar ei ddiwylliant a’i weithrediad.

Er mwyn cael mynediad i’r Coleg, gall pob myfyriwr hunangyfeirio drwy gofrestru ar gyrsiau o’u dewis drwy gysylltu â’r Coleg ar
029 218 32619.

Rhagor o wybodaeth am Goleg Adfer a Lles Caerdydd a’r Fro.

Ymunwch â'n Fforwm
Cyd-gynhyrchu

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i ddatblygu ffyrdd o gefnogi pobl sydd â chyflyrau tymor hir yng Nghaerdydd a'r Fro.

Manylion cyswllt

Ffôn: 029 218 32619

E-bost: Cardiffandvale.Recoverycollege@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content