Coleg Adfer a Lles Caerdydd a'r Fro

Mae’r Coleg Adfer a Lles yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl ac adferiad; wedi’i gydgynhyrchu gan, ac yn agored i bobl â heriau iechyd meddwl,
gofalwyr a staff.

Mae’r Coleg wedi’i seilio ar Gydgynhyrchu rhwng cyfoedion (pobl â phrofiad byw o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl) a gweithwyr proffesiynol. Mae i bawb; pobl â heriau iechyd meddwl, gofalwyr a staff. Nid yw’r Coleg yn cymryd lle asesu a thrin traddodiadol neu golegau prif ffrwd. Mae’r Coleg yn adlewyrchu egwyddorion adferiad gobaith, rheolaeth a chyfle ym mhob agwedd ar ei ddiwylliant a’i weithrediad.

I gael mynediad i’r Coleg, gall pob myfyriwr hunan-gyfeirio trwy gofrestru ar gyrsiau o’u dewis trwy gysylltu â’r Coleg ar 029 218 32619.

Rhagor o wybodaeth am Goleg Adfer a Llesiant Caerdydd a’r Fro.

Manylion cyswllt

Ffon: 029 218 32619

E-bost: Cardiffandvale.Recoverycollege@wales.nhs.uk

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.