Byw Bywyd Iach

Leading a healthy lifestyle

Y cam mwyaf effeithiol y gallwn ei gymryd i helpu i gadw ein hunain yn iach yw mabwysiadu ffordd iach o fyw. Mae’r adran hon o’r wefan yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth a chyngor y gallwch eu defnyddio i fabwysiadu agwedd iachach tuag at eich bywyd, neu annog y rhai rydych yn gofalu amdanynt i wneud dewisiadau iachach.

Mae llawer o fanteision i fyw bywyd iachach. Rydym yn gwybod bod bwyta’n dda, rhoi’r gorau i ysmygu, cadw’n egnïol ac yfed o fewn y canllawiau a argymhellir i gyd yn cyfrannu at ein hiechyd a’n llesiant cyffredinol, ac yn lleihau’r risg o lawer o gyflyrau iechyd.

Gall gwneud newidiadau bach graddol yn eich bywyd, fel cerdded mwy neu yfed llai o alcohol, wneud gwahaniaeth mawr dros amser. Cliciwch ar y dolenni isod i gael amrywiaeth o wybodaeth a chyngor y gallwch eu defnyddio i ofalu amdanoch chi’ch hun a’r rhai o’ch cwmpas.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content