Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwyta'n dda

Mae bwyta deiet iach a chytbwys yn chwarae rhan bwysig wrth ofalu am ein hiechyd, ein llesiant a bod yn weithgar yn gorfforol. 

Group of people
Play Video

Mae llawer ohonom yn treulio mwy o amser dan do ac yn mynd drwy newidiadau i’r ffordd rydyn ni’n byw a chysylltu ag eraill. 

Diolch byth, mae sicrhau ein bod yn bwyta ac yfed cystal ag y gallwn yn rhywbeth yr ydym yn gallu ei reoli yn ystod y cyfnod ansicr hwn, sy’n un ffordd bwysig o ofalu am ein cyrff a’n meddyliau.

Fitamin D 

Mae fitamin D yn helpu i reoleiddio faint o galsiwm a ffosffad sydd yn y corff.

Mae angen y maetholion hyn i gadw esgyrn, dannedd a chyhyrau’n iach.

Mae ein cyrff yn gwneud fitamin D o dan y croen pan fyddwn allan yng ngolau dydd. Mae hyd yn oed deiet iach a chytbwys sy’n rhoi’r holl fitaminau a daioni eraill sydd eu hangen arnoch yn annhebygol o roi digon o fitamin D.

Gyda llawer ohonom yn treulio mwy o amser dan do yn ystod pandemig COVID-19, efallai y bydd llawer ohonom yn cael trafferth cynhyrchu digon o Fitamin D yn naturiol. Dysgwch fwy gan Gymdeithas Deietegwyr y DU am sut i sicrhau eich bod yn cael digon o Fitamin D, neu gwyliwch y fideo canlynol.

Play Video
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content