Bwyta’n dda i bobl ifanc

Mae bwyta amrywiaeth iach o fwydydd yn bwysig iawn i bobl ifanc. Bydd hyn yn sicrhau bod ein cyrff yn cael digon o faetholion i ddal i dyfu a chadw’n iach wrth i ni ddatblygu’n oedolion. Mae arnom angen y bwydydd a’r diodydd hyn i helpu i gynnal ein croen, gwallt, dannedd, iechyd esgyrn, iechyd meddwl a’n lefelau egni.

Gweler y fideo isod am fwy o wybodaeth.

Play Video
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content