Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwyta’n dda i bobl ifanc

Mae bwyta amrywiaeth iach o fwydydd yn bwysig iawn i bobl ifanc. Bydd hyn yn sicrhau bod ein cyrff yn cael digon o faetholion i ddal i dyfu a chadw’n iach wrth i ni ddatblygu’n oedolion. Mae arnom angen y bwydydd a’r diodydd hyn i helpu i gynnal ein croen, gwallt, dannedd, iechyd esgyrn, iechyd meddwl a’n lefelau egni.

Gweler y fideo isod am fwy o wybodaeth.

Play Video
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content