Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwyta’n Fympwyol Mewn Plant

Mae llawer o blant ifanc yn mynd drwy gyfnodau o wrthod bwyta bwydydd penodol, neu ar adegau, yn gwrthod bwyta unrhyw beth o gwbl. Mae gwrthod bwyd yn aml yn ffordd o ddangos annibyniaeth ac yn rhan o dyfu i fyny. Gall hyn fod yn rhwystredig weithiau i rieni a gofalwyr.

Y newyddion da yw bod y rhan fwyaf o blant yn tyfu allan o fwyta’n ffyslyd ac yn y pen draw yn dysgu bwyta amrywiaeth o fwydydd.

Os yw eich plentyn yn tyfu’n dda ac yn datblygu fel arfer, yna ceisiwch beidio â phoeni gormod am eu hymddygiad bwyta.

Mae ein taflen gyngor yn cynnig llawer o awgrymiadau ymarferol ar gyfer pethau y gallwch eu gwneud i sicrhau bod gan eich plentyn ddeiet cytbwys, eu bod yn mwynhau eu bwyd ac yn cyfrannu at amserau bwyd teuluol hapus.

Bydd gosod patrymau bwyta da ar yr adeg hwn o fudd i’ch plentyn am weddill eu bywyd.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd rhesymau meddygol pam na fydd eich plentyn yn bwyta.

Y rhesymau mwyaf cyffredin yw:

  •  Rhwymedd
  •  Anemia
  •  Adlifiad

Os ydych chi’n amau bod eich plentyn yn dioddef o unrhyw un o’r rhain, neu’n pryderu am faeth neu bwysau eich plentyn, gofynnwch am gyngor meddygol gan eich ymwelydd iechyd neu’ch meddyg.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content