Bwyta’n Fympwyol Mewn Plant

Mae llawer o blant ifanc yn mynd drwy gyfnodau o wrthod bwyta bwydydd penodol, neu ar adegau, yn gwrthod bwyta unrhyw beth o gwbl. Mae gwrthod bwyd yn aml yn ffordd o ddangos annibyniaeth ac yn rhan o dyfu i fyny. Gall hyn fod yn rhwystredig weithiau i rieni a gofalwyr.

Y newyddion da yw bod y rhan fwyaf o blant yn tyfu allan o fwyta’n ffyslyd ac yn y pen draw yn dysgu bwyta amrywiaeth o fwydydd.

Os yw eich plentyn yn tyfu’n dda ac yn datblygu fel arfer, yna ceisiwch beidio â phoeni gormod am eu hymddygiad bwyta.

Mae ein taflen gyngor yn cynnig llawer o awgrymiadau ymarferol ar gyfer pethau y gallwch eu gwneud i sicrhau bod gan eich plentyn ddeiet cytbwys, eu bod yn mwynhau eu bwyd ac yn cyfrannu at amserau bwyd teuluol hapus.

Bydd gosod patrymau bwyta da ar yr adeg hwn o fudd i’ch plentyn am weddill eu bywyd.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd rhesymau meddygol pam na fydd eich plentyn yn bwyta.

Y rhesymau mwyaf cyffredin yw:

  •  Rhwymedd
  •  Anemia
  •  Adlifiad

Os ydych chi’n amau bod eich plentyn yn dioddef o unrhyw un o’r rhain, neu’n pryderu am faeth neu bwysau eich plentyn, gofynnwch am gyngor meddygol gan eich ymwelydd iechyd neu’ch meddyg.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content