Rheoli fy nghyflwr

Cyflyrau a Symptomau

Os oes gennych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdano ac yn gofalu amdano gyflwr iechyd hirdymor, efallai eich bod wedi cael pethau’n anoddach drwy’r pandemig Covid-19.

Mae’r gwasanaethau a’r timau y mae unigolyn â chyflwr hirdymor y cyrchwyd atynt cyn pandemig Covid 19 yn dal i redeg ac maent yno i gynnig cyngor a chymorth. Os oes gennych gwestiynau ac angen cymorth cysylltwch â’r gwasanaethau. Efallai bod y ffordd y maent yn darparu’r cymorth hwnnw wedi newid ond mae’n dal i fod ar gael.

Yn yr adran hon fe welwch wasanaethau cymorth adsefydlu a gynigir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro,
ar gyfer yr amodau penodol canlynol:

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.