Orthopaedeg

Mae orthopaedeg yn arbenigedd sy’n delio ag esgyrn, cymalau a’r meinweoedd meddal cysylltiedig gan gynnwys: gewynnau, nerfau a chyhyrau. Gellir cynnal llawdriniaeth orthopedig ar gyfer: newidiadau arthritig, anafiadau trawmatig yn ogystal ag anhwylderau cynhenid a chaffael i’r esgyrn a’r cymalau.Mae orthopaedeg yn arbenigedd sy’n delio ag esgyrn, cymalau a’r meinweoedd meddal cysylltiedig gan gynnwys: gewynnau, nerfau a chyhyrau. Gellir cynnal llawdriniaeth orthopedig ar gyfer: newidiadau arthritig, anafiadau trawmatig yn ogystal ag anhwylderau cynhenid a chaffael i’r esgyrn a’r cymalau. 

Y prif weithdrefnau a gyflawnir gan lawfeddygon orthopedig yw:

  • Arthrosgopi ar y cyd – Techneg leiaf ymwthiol i wneud diagnosis a thrwsio
    meinwe’r cymalau wedi’u difrodi.
  • Arthroplasti – Amnewid cymal cyfan neu rannau o gymal, fel arfer oherwydd arthritis.
  • Llawdriniaeth gywirol – Gweithdrefnau wedi’u hanelu at gywiro aliniad a allai fod yn achosi poen neu’n effeithio ar weithrediad. 

Bydd yr adran hon o’r wefan yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am sut i gadw’n iach ac yn iach er mwyn rheoli eich cyflwr orthopedig tra byddwch yn aros am driniaeth. Mae hefyd yn cynnwys cyngor ar baratoi ar gyfer cael pen-glin newydd neu osod clun newydd yn gyfan gwbl a sut i wneud y gorau o’ch adferiad.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.