Orthopedeg

Mae orthopedeg yn arbenigedd sy’n ymdrin ag esgyrn, cymalau a’r meinweoedd meddal cysylltiedig gan gynnwys ligamentau, nerfau a chyhyrau. Mae llawdriniaeth orthopedig yn digwydd oherwydd problemau yn sgil: newidiadau arthritig, anafiadau, a phroblemau orthopedig cynhwynol.

Y prif lawdriniaethau orthopedig sy’n cael eu gwneud yw:

  • Arthroscopi’r cymalau – llawdriniaeth sy’n cael ei gwneud gyda thoriadau llai yn y croen (endoriadau) i edrych ar feinwe meddal a’i drwsio.
  • Arthroplasti – Rhoi cymal newydd cyfan neu rannau o gymal, fel arfer oherwydd arthritis.
  • Llawdriniaethau cywiro – llawdriniaethau sy’n cael eu gwneud i fyrhau asgwrn, neu ei wneud yn hirach, neu er mwyn newid safle’r asgwrn. Mae hyn yn digwydd er mwyn ysgafnhau pwysau ar y cymalau.

Mae’r adran hon o’r wefan yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am gadw’n iach ac ‘aros yn iach’ cyn eich llawdriniaeth. Mae hefyd yn cynnwys cyngor ar baratoi ar gyfer eich llawdriniaeth a sut i wella’n iawn ar ôl hynny.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content