Podiatreg

Maes gofal iechyd yw podiatreg sy’n canolbwyntio ar astudio a thrin anhwylderau’r traed a’r ffêr mewn oedolion a phlant. Mae ein tîm o bodiatryddion yn darparu asesiad, cyngor, arweiniad a lle bo angen triniaeth i helpu gyda’ch problemau traed. Rydym yn gweithio gyda chi i’ch helpu i wella iechyd eich traed.

Yn eich apwyntiad cyntaf bydd eich cyflwr yn cael ei asesu a bydd cwrs priodol o driniaeth yn cael ei gytuno a all gynnwys cyngor, cwrs byr o driniaeth neu, mewn rhai achosion, ofal mwy hirfaith. Rydyn ni’n eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd.

Mae pob un o’n podiatryddion wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae’r sefydliad hwn yn cadw cofrestr o weithwyr iechyd a gofal proffesiynol gan gynnwys Podiatryddion sy’n bodloni’r safonau angenrheidiol ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad ac iechyd. Gwiriwch y Gofrestr a dewch o hyd i weithiwr iechyd a gofal proffesiynol cofrestredig

Cyfeirio at Podiatreg

Derbynnir cyfeiriadau oddi wrth:

  • Meddygon Teulu, Ymgynghorwyr Arbenigol a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol eraill.
  • Derbynnir atgyfeiriadau cleifion mewnol ysbytai trwy lwyfan e-Cyngor a Chyfathrebu.
  • Yn uniongyrchol oddi wrth gleifion trwy ffurflen hunan-atgyfeirio.

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol:

  • Cysylltwch â ni fel y gallwn gynnig yr apwyntiad hwn i rywun arall
  • Gall methu â mynychu apwyntiad olygu eich bod yn cael eich rhyddhau o Podiatreg
  • Cysylltwch â’r gwasanaeth podiatreg ar 02920 335135, E-bost Podcav@wales.nhs.uk

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 12pm a 1.30pm – 4pm

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.