Hallux Limitus

Sut i drin Hallux Limitus

Ni fydd yr un o’r triniaethau hyn yn gwella Hallux Limitus ond dylent eich helpu i reoli’ch symptomau.

Os oes gennych gochni parhaus, gwres, poen neu chwydd nad yw’n bosibl ei esbonio gan gynnydd mewn gweithgaredd neu esgidiau’n rhwbio, gofynnwch am gyngor meddygol.

  • Shoes with a stiff, rounded soleGall esgidiau gyda gwadnau anhyblyg sydd wedi’u siapio ychydig yn grwn ar draws blaen y droed gyfyngu ar blygu’r cymal wrth gerdded a lleihau symptomau poenus.
  • Gwisgwch esgidiau sy’n ffitio’n dda gyda sawdl isel a lasys, felcro neu strap.
  • Ceisiwch beidio â gwisgo esgidiau gyda gwadnau tenau/hyblyg.
  • Ceisiwch beidio â gwisgo sodlau uchel nac esgidiau cul.
  • I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y daflen sy’n rhoi cyngor ynghylch esgidiau.

ice cubesRhowch becyn iâ (neu becyn pys wedi’u rhewi) mewn lliain sychu llestri ar gymal y bawd am hyd at 20 munud bob dwy i dair awr.

Bydd tylino a symud blaen y droed yn dyner yn helpu i leihau anystwythder y cymal a gwella symudedd.

Gall mewnwadnau y gellir eu prynu dros y cownter neu fewnwadnau rhagnodedig helpu i gynnal a chymryd y pwysau oddi ar gymal y bawd troed.

Trafodwch gyda’ch fferyllydd neu feddyg teulu pa fath o feddyginiaeth lleddfu poen sy’n addas i chi.

Dylech roi cynnig ar y triniaethau hyn am o leiaf 12 wythnos. Os ydych yn sylwi ar welliant, parhewch i ddilyn y triniaethau hyd nes y bydd modd rheoli’ch symptomau.

Os ydych chi wedi dilyn y driniaeth am o leiaf 12 wythnos a dim modd rheoli’ch symptomau, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol am gyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content