Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Poen yn y Sawdl

Suitable footwearEsgidiau sy’n ffitio’n dda gyda gwadnau cadarn a lasys, strap neu felcro sy’n cynnal y traed orau. Os yw eich esgidiau’n rhy hyblyg, fydd gennych chi mo’r gynhaliaeth angenrheidiol i’ch traed.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Dim ond mewn esgidiau cadarn y mae mewnwadnau (orthoses) yn effeithiol.

Gwisgwch eich mewnwadnau’n raddol dros gyfnod o amser. Dechreuwch am awr ar y diwrnod cyntaf a chynyddwch fesul awr bob dydd nes eich bod yn eu gwisgo drwy’r dydd. Astudiwch eich traed ar ôl eu defnyddio rhag ofn eu bod nhw’n rhwbio’r traed.

Mae poen yn beth digon cyffredin ar y dechrau wrth i’ch cyhyrau addasu i’r mewnwadnau ond dylai hyn leddfu’n raddol wrth eu defnyddio.

Os byddwch chi’n gweld cochni, pothellu neu boen newydd neu boen gynyddol, tynnwch y mewnwadnau.

Peidiwch â dal i ddefnyddio mewnwadnau os yw eich symptomau’n gwaethygu.

Holding toes with one hand and ankle with another, pulling toes back towards self

Ymestyniad camu

  • Eisteddwch a rhoi eich troed boenus ar y glin cyferbyn.
  • Tynnwch y pigwrn a’r bysedd traed tuag at y pen-glin gyda’ch llaw.
  • Daliwch hyn am 30 eiliad.
  • Gwnewch hyn deirgwaith.

foot step on massage ball to relieve Plantar fasciitis or heel pain. woman with red pedicure massaging trigger points on her foot.Ymestyniad deinamig

  • Defnyddiwch bêl neu botel o ddŵr sydd wedi bod yn yr oergell.
  • Rhowch y bêl neu’r botel ar y llawr a rholiwch fwa’ch troed drosti.
  • Gwnewch hyn am o leiaf 2 funud. Gwnewch hyn ddwywaith y dydd.
Podiatreg - Hyrwyddo Iechyd Traed | Podiatry - Promoting Foot Health

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content