Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gylchrediad Gwael

Mae Clefyd Rhydwelïol Perifferol (PAD), sydd hefyd yn cael ei alw’n gylchrediad gwael, yn un o gymhlethdodau rheolaeth wael o glwcos (siwgr) y gwaed ar gyfer eich traed a’ch coesau.

Gall lefelau uchel o HbAlc (glwcos y gwaed) achosi difrod i’r gwaedlestri a lleihau cylchrediad y gwaed yn eich coesau a’ch traed.

Diagram of reduced blood circulation through narrowed arteries in foot

Mae cyflenwad da o waed yn hanfodol i helpu unrhyw friwiau neu glwyfau crafu ar eich traed i wella.  

Gallai ffactorau risg eraill sy’n effeithio ar lif y gwaed gynnwys:

Mae’r ffactorau risg hyn yn bwysig iawn pan mae gennych chi ddiabetes. Gallant gyfrannu at ddifrod i’ch gwaedlestri a gwneud pethau fel strôc, clefyd y galon, clefyd yr arennau a thrychu’r troed neu fysedd y traed yn fwy tebygol.

Efallai na fyddwch yn cael unrhyw symptomau â PAD, a dyna pam mae’ch archwiliad traed Diabetig blynyddol yn cynnwys profi cylchrediad y gwaed.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content