Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

STANCE – Iechyd Traed Diabetes

Rydyn ni’n gwybod bod gofalu am y traed yn bwysig iawn pan fydd gennych ddiabetes. Rydyn ni hefyd yn gwybod mai CHI yw’r person pwysicaf o ran atal cymhlethdodau hirdymor i’ch traed o ganlyniad i ddiabetes. 

STANCE – Datblygwyd Sesiynau Addysg Iechyd Traed Diabetes i roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gadw’ch traed yn iach. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content