Tendinopathi Achilles

llunia o esgid addas gyda llabediEsgidiau sy’n ffitio’n dda, gyda gwadnau cadarn a lasys neu strap, sy’n rhoi’r gynhaliaeth orau i’ch traed. Os yw eich esgidiau’n rhy hyblyg, fydd eich traed ddim yn cael y cadernid a’r cymorth y maent ei angen.

Dylai eich esgidiau:

 • fod yn ddigon dwfn a llydan i’r bysedd traed
 • ffasnin ar ben yr esgid (lasys neu felcro)
 • sawdl isel (3cm)
 • gwadnau cadarn sy’n cadw eu siâp

Profwch eich esgidiau drwy eu plygu a throi’r gwadnau. Mae’n iawn gallu eu plygu rhywfaint bach, lle mae’r bysedd traed, wrth ddefnyddio ychydig o nerth ond dylai gweddill yr esgid aros yn gadarn.

Rydym yn argymell peidio defnyddio:

 • esgidiau fflat (steil cynfas)
 • sodlau hyblyg (steil gwadn glustog)
 • esgidiau heb lasys
 • pymps steil bale

Dyma’r mathau o esgidiau allai fod o fudd i’ch cyflwr (dydyn ni ddim yn cymeradwyo brandiau na gwefannau penodol):

 • Nike Air Max – esgidiau ymarfer corff gyda gwadnau cadarn a mewnwadnau siglo o dan flaen y droed.   
 • Hoka One One – esgidiau rhedeg ar ffordd gyda ffitiad ehangach.
 • JML Walkmaxx – esgid cerdded gyda gwadnau siglo.  

The Healthy Footwear Guide esgid cerdded gyda gwadnau siglo.  

a drawing of a shoe with an insole withinDim ond mewn esgidiau cadarn, sydd ddim yn siglo, y mae mewnwadnau (orthoses) yn effeithiol.

Gwisgwch eich mewnwadnau yn raddol dros gyfnod o amser. Dechreuwch ei gwisgo am awr ar y diwrnod cyntaf a chynyddwch fesul awr bob dydd nes i chi fod yn eu gwisgo drwy’r dydd. Astudiwch eich traed ar ôl eu defnyddio rhag ofn eu bod nhw’n rhwbio.

Mae ychydig o boen yn gyffredin ar y dechrau wrth i’ch cyhyrau addasu i’r mewnwadnau. Dylai hyn wella’n raddol wrth i chi eu defnyddio.

Os byddwch chi’n dioddef cochni, pothelli neu boen newydd neu fwy o boen, tynnwch y mewnwadnau.

Peidiwch â dal i ddefnyddio mewnwadnau os yw eich symptomau’n gwaethygu.

Dyma’r mathau o fewnwadnau sy’n gallu bod o fudd i’ch cyflwr (dydyn ni ddim yn cymeradwyo brandiau na gwefannau penodol):

 • Mewnwadnau sawdl corcyn – bydd angen i chi gael un o’r rhain ym mhob esgid, hyd yn oed os mai dim ond un weyllen y ffêr sy’n broblematig 

Ar y dechrau, gall yr ymarferion yma fod o gymorth:

Yn ddiweddarach, gall yr ymarferion yma fod o gymorth:

Os oes gennych chi broblem sydd ddim yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda hunanofal, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content