Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gofalu am eich Ewinedd

Play Video about Clipping nails with a nail clipper

Clipping nails with a nail clipperGwnewch yn siŵr bod gennych yr offer cywir cyn i chi ddechrau torri eich ewinedd traed. Mae gwahanol fathau o glipwyr ewinedd ar gael mewn fferyllfeydd, archfarchnadoedd ac ar y rhyngrwyd.

Efallai y bydd angen i chi eistedd a rhoi eich troed ar stôl er mwyn gwneud pethau’n haws.

  • Torrwch eich ewinedd yn syth ar draws a defnyddiwch ffeil i lyfnhau ymylon garw 
  • Peidiwch â thorri eich ewinedd yn rhy fyr na thorri i lawr yr ochrau  
  • Peidiwch â cheisio procio unrhyw beth i lawr ochr eich bysedd traed
  • Defnyddiwch frwsh ewinedd meddal i gadw’ch ewinedd yn lân 

Mae llawer o bobl yn defnyddio ffeil ewinedd i gadw eu hewinedd yn gyfforddus. 

  • Defnyddiwch ffeil ewinedd neu fwrdd emeri o ansawdd da 
  • Daliwch y ffeil dros yr ewinedd a’i thynnu’n ysgafn oddi wrthych 
  • Peidiwch â ffeilio’r ewinedd yn rhy agos at y croen 
  • Gwnewch hyn 1-2 gwaith yr wythnos i gadw’ch ewinedd yn dwt 
Podiatreg - Hyrwyddo Iechyd Traed | Podiatry - Promoting Foot Health

Hefyd yn yr adran hon

Rhagor o Wybodaeth

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content