Gofalu am eich Ewinedd

Play Video about Clipping nails with a nail clipper

Clipping nails with a nail clipperGwnewch yn siŵr bod gennych yr offer cywir cyn i chi ddechrau torri eich ewinedd traed. Mae gwahanol fathau o glipwyr ewinedd ar gael mewn fferyllfeydd, archfarchnadoedd ac ar y rhyngrwyd.

Efallai y bydd angen i chi eistedd a rhoi eich troed ar stôl er mwyn gwneud pethau’n haws.

  • Torrwch eich ewinedd yn syth ar draws a defnyddiwch ffeil i lyfnhau ymylon garw 
  • Peidiwch â thorri eich ewinedd yn rhy fyr na thorri i lawr yr ochrau  
  • Peidiwch â cheisio procio unrhyw beth i lawr ochr eich bysedd traed
  • Defnyddiwch frwsh ewinedd meddal i gadw’ch ewinedd yn lân 

Mae llawer o bobl yn defnyddio ffeil ewinedd i gadw eu hewinedd yn gyfforddus. 

  • Defnyddiwch ffeil ewinedd neu fwrdd emeri o ansawdd da 
  • Daliwch y ffeil dros yr ewinedd a’i thynnu’n ysgafn oddi wrthych 
  • Peidiwch â ffeilio’r ewinedd yn rhy agos at y croen 
  • Gwnewch hyn 1-2 gwaith yr wythnos i gadw’ch ewinedd yn dwt 
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content