Technegau Lasio

Mae gwisgo esgidiau yn gallu bod yn anghyfforddus os oes gennych chi gyflwr traed. Gall defnyddio technegau lasio penodol leddfu’r anghysur.

Lady tying laces

Bwâu Uchel, Lympiau a Chwyddau

Os byddwch chi’n teimlo poen ar ben eich troed neu os oes gennych chi lwmp neu chwydd sy’n boenus oherwydd pwysau eich esgid, gall y dechneg lasio hon eich helpu.
 • Dechreuwch ar y gwaelod a rhowch y lasys drwy’r tyllau gyda phatrwm cris-groes.
 • Rhowch y lasys drwy’r ochr yn y fan lle rydych chi’n profi pwysau neu lle mae’r lwmp neu’r chwydd.
 • Daliwch i roi’r lasys drwy’r tyllau fel arfer a’u clymu ar y top.

Esgidiau’n teimlo’n rhy dynn

Os yw eich esgidiau’n teimlo’n rhy dynn, clymwch eich lasys yn syth ar draws er mwyn i’r lasys fod yn gyfartal ac yn fwy cyffyrddus.
 • Caewch y lasys yn gyfochrog, gan ddechrau o’r gwaelod.
 • Rhowch y lasys drwy waelod y tyllau ac am yn ail.
 • Clymwch y lasys fel arfer ar y top.

Sodlau’n Llithro

Gall y dechneg lasio hon helpu os byddwch chi’n teimlo bod y droed yn llithro o’r esgid wrth y sawdl. Gall hyn ddigwydd os byddwch yn defnyddio mewnwadnau neu os oes gennych chi sawdl gul.
 • Gan ddechrau o’r lasyn gwaelod, caewch lasys yr esgidiau fel y byddwch yn arfer ei wneud tan yr ail dwll cyn y twll olaf.
 • Yna rhowch y lasys yn syth i mewn i’r twll uchaf.
 • Croeswch y lasys fel arfer a’u rhoi drwy’r ddolen ar yr ochr arall.
 • Clymwch yr esgid fel y byddech chi’n ei wneud fel arfer.

Poen yn y Bysedd Traed neu Ewinedd Duon

Os byddwch chi’n teimlo poen neu os oes gennych chi ewinedd sy’n troi’n ddu yn aml, gall y dechneg lasio hon helpu.
 • Dechreuwch ar y gwaelod a chaewch y lasys o’r bawd troed i’r twll uchaf ar yr ochr arall.
 • Rhowch yr ochr arall drwyddo’n lletraws ac yna’n gyfochrog drwy’r tyllau.
 • Ailadroddwch yr holl ffordd i fyny’r esgid a chlymwch fel arfer.

Blaendroed Lydan

Os yw eich esgidiau’n teimlo ychydig yn rhy dynn neu os ydych chi’n dioddef o boen ym mlaen y droed, efallai y bydd y dechneg lasio hon yn fuddiol.
 • Dechreuwch ar y gwaelod a rhowch y lasys drwy’r tyllau ar yr ochr.
 • O ganol y traed ymlaen gallwch ddechrau lasio cris-groes.
 • Clymwch fel arfer.
 • Gallwch hefyd beidio rhoi’r lasys drwy’r tyllau gwaelod a dechrau lasio yn uwch i fyny’r esgid.
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content