Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Prosiectau Ymchwil a Datblygu Podiatreg

Mae Adran Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau ymchwil. Nod yr ymchwil yma yw gwella’r gofal a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu i’n cleifion.

A group of physiotherapy candidates

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil, gallwn gysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth. Cysylltwch â’r gwasanaeth podiatreg ar 02920 i 335135 neu anfonwch e-bost at Podcav@wales.nhs.uk.

Os byddwch yn penderfynu peidio â chymryd rhan, ni fydd eich penderfyniad yn effeithio ar safon y gofal rydych yn ei gael gan y Tîm Podiatreg.

Gweler isod y prosiectau presennol sy’n cael eu cynnal:

Prosiect a gafodd ei ariannu gan NIHR yn ymchwilio i drin traed fflat poenus mewn plant a phobl ifanc.
Cymrodoriaeth Ymchwil Cyntaf RCBC sy’n astudio mynediad cynnar at adnoddau rhithwir ar gyfer hunanreoli Plantar Fasciitis mewn oedolion.

Project a gafodd ei ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i wella cryfder a chydbwysedd plant ysgolion cynradd drwy ymgysylltu gweledol.

Prosiect cydweithredol gyda CEDAR i ddelio â’r anghydraddoldebau iechyd ac ymchwil mewn grwpiau a dangynrychiolir yng Nghymru.
Prosiect cydweithredol gyda Coloplast Ltd yn ymchwilio i effeithiolrwydd costau gofal a rennir mewn ymyriadau gofal clwyfau.
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content