Prosiectau Ymchwil a Datblygu Podiatreg

Mae Adran Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau ymchwil. Nod yr ymchwil yma yw gwella’r gofal a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu i’n cleifion.

A group of physiotherapy candidates

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil, gallwn gysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth. Cysylltwch â’r gwasanaeth podiatreg ar 02920 i 335135 neu anfonwch e-bost at Podcav@wales.nhs.uk.

Os byddwch yn penderfynu peidio â chymryd rhan, ni fydd eich penderfyniad yn effeithio ar safon y gofal rydych yn ei gael gan y Tîm Podiatreg.

Gweler isod y prosiectau presennol sy’n cael eu cynnal:

Prosiect a gafodd ei ariannu gan NIHR yn ymchwilio i drin traed fflat poenus mewn plant a phobl ifanc.
Cymrodoriaeth Ymchwil Cyntaf RCBC sy’n astudio mynediad cynnar at adnoddau rhithwir ar gyfer hunanreoli Plantar Fasciitis mewn oedolion.

Project a gafodd ei ariannu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i wella cryfder a chydbwysedd plant ysgolion cynradd drwy ymgysylltu gweledol.

Prosiect cydweithredol gyda CEDAR i ddelio â’r anghydraddoldebau iechyd ac ymchwil mewn grwpiau a dangynrychiolir yng Nghymru.
Prosiect cydweithredol gyda Coloplast Ltd yn ymchwilio i effeithiolrwydd costau gofal a rennir mewn ymyriadau gofal clwyfau.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content