Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Osteoarthritis y Droed

Mae osteoarthritis yn gyflwr hirdymor na ellir ei wella ond nid yw o reidrwydd yn gwaethygu dros amser ac weithiau gall eich symptomau wella’n raddol.

Sut i leddfu osteoarthritis y droed?

Rydym yn argymell nifer o driniaethau i’ch helpu i leddfu symptomau:

Os yw eich symptomau’n fwy difrifol, efallai y bydd angen triniaethau neu lawdriniaeth arnoch. Dim ond ychydig o achosion sydd angen llawdriniaeth ar gyfer Osteoarthritis, a hynny pan nad yw triniaethau eraill wedi bod yn effeithiol neu pan fo un o’r cymalau wedi’i ddifrodi’n ddifrifol.

trainerEsgidiau cadarn yw un o’r pethau pwysicaf er mwyn gofalu am gymalau eich traed. Gwnewch yn siŵr fod gan eich esgidiau wadnau cadarn a lasys, strapiau neu felcro i gau’r esgid.

Red insoles to go inside shoes

Gall orthoteg (mewnwadnau) helpu i leihau’r straen ar eich cymalau yn ystod eich gweithgareddau dyddiol.

Cofiwch ddefnyddio mewnwadnau yn raddol dros gyfnod o wythnos a rhoi’r gorau i’w defnyddio os oes gennych boenau newydd.

Peidiwch â dal i ddefnyddio mewnwadnau os yw eich symptomau’n gwaethygu.

Dyma rai mewnwadnau a allai fod o fudd i’ch cyflwr (dydyn ni ddim yn cymeradwyo unrhyw frand na gwefan):

  • Mewnwadnau Orthotig Hyd Llawn gyda Chynalyddion Bwa, Metatarsol a Sodlau Clustog
  • Express Orthotics, Mewnwadnau Dwysedd Cadarn Hyd 3/4

Os oes gennych chi broblem sydd ddim yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda hunanofal, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich Podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content