Difrod i’r Nerfau yn eich Traed

Mae lefelau uchel o HbA1c (glwcos y gwaed) yn achosi difrod i’r nerfau yn y traed a’r coesau. Yr enw ar y difrod hwn i’r nerfau yw Niwropathi Perifferol. 

Gall Niwropathi Perifferol arwain at golli teimlad neu newid i’r teimlad yn eich traed, sychder a newid i siâp eich traed.

Screening for peripheral neuropathy using a

Arwyddion o Niwropathi Perifferol

  • Oerni
  • Merwindod
  • Gorsensitifrwydd
  • Teimlad o losgi
  • Poen pigo treiddgar
  • Colli teimlad
  • Fferdod

Yn aml, mae pobl yn disgrifio colli teimlad, fferdod, poen pigo treiddgar, teimlad o losgi, merwindod, oerni neu orsensitifrwydd lle mae hyd yn oed cyffyrddiad ysgafn yn boenus. Gall y teimladau hyn wella drwy reoli glwcos gwaed yn dda.

Y broblem â cholli teimlad yw efallai na fyddwch yn teimlo pan fyddwch yn difrodi eich troed. Efallai y bydd gennych friw neu bothell nad ydych chi’n ymwybodol ohono/ohoni, a all fynd yn heintus os na fyddwch yn gofalu amdano/amdani.

Wedi i chi golli teimlad, ni fydd y teimlad hwnnw’n dod yn ei ôl. Dyna pam mae’n bwysig iawn eich bod yn gwirio’ch traed yn ddyddiol neu’n amlach os ydych chi’n gwneud mwy o gerdded, yn gwisgo pâr o esgidiau gwahanol, ar wyliau neu os yw eich traed wedi chwyddo.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content