Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Difrod i’r Nerfau yn eich Traed

Mae lefelau uchel o HbA1c (glwcos y gwaed) yn achosi difrod i’r nerfau yn y traed a’r coesau. Yr enw ar y difrod hwn i’r nerfau yw Niwropathi Perifferol. 

Gall Niwropathi Perifferol arwain at golli teimlad neu newid i’r teimlad yn eich traed, sychder a newid i siâp eich traed.

Screening for peripheral neuropathy using a

Arwyddion o Niwropathi Perifferol

  • Oerni
  • Merwindod
  • Gorsensitifrwydd
  • Teimlad o losgi
  • Poen pigo treiddgar
  • Colli teimlad
  • Fferdod

Yn aml, mae pobl yn disgrifio colli teimlad, fferdod, poen pigo treiddgar, teimlad o losgi, merwindod, oerni neu orsensitifrwydd lle mae hyd yn oed cyffyrddiad ysgafn yn boenus. Gall y teimladau hyn wella drwy reoli glwcos gwaed yn dda.

Y broblem â cholli teimlad yw efallai na fyddwch yn teimlo pan fyddwch yn difrodi eich troed. Efallai y bydd gennych friw neu bothell nad ydych chi’n ymwybodol ohono/ohoni, a all fynd yn heintus os na fyddwch yn gofalu amdano/amdani.

Wedi i chi golli teimlad, ni fydd y teimlad hwnnw’n dod yn ei ôl. Dyna pam mae’n bwysig iawn eich bod yn gwirio’ch traed yn ddyddiol neu’n amlach os ydych chi’n gwneud mwy o gerdded, yn gwisgo pâr o esgidiau gwahanol, ar wyliau neu os yw eich traed wedi chwyddo.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content