Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Poen Blaendroed – Niwroma Morton

Mae symptomau Niwroma Morton yn gallu gwella gyda thriniaethau syml fel: 

 • gorffwyso’r droed 
 • rhoi pecynnau iâ ar y droed 
 • meddyginiaeth wrthlidiol – siaradwch â’r fferyllydd neu’r meddyg teulu i gael y cyngor gorau am hyn 
 • tylino’r bysedd traed a blaenau’r traed 

Esgidiau

Gwisgo esgidiau call yw un o’r pethau pwysicaf i wneud. Mae angen sicrhau bod:  

trainer

 • eich esgidiau’n ffitio’n dda gyda digon o le i’r bysedd traed 
 • gan eich esgidiau lasys neu strap Velcro 
 • gan eich esgidiau wadnau anhyblyg i gyfyngu ar blygu’r cymalau, gyda siâp siglydd bach ar draws y blaendroed. 

Rhaid osgoi:

 • sodlau uwch na 25mm (1 fodfedd) 
 • esgidiau gyda blwch bys troed pigfain neu fas 
 • gwadnau hyblyg. 

foot step on massage ball to relieve Plantar fasciitis or heel pain. woman with red pedicure massaging trigger points on her foot.

Ymarferion 

Rhowch bêl dennis neu bin rholio ar y llawr, rhowch eich troed arno a rholiwch yn ôl ac ymlaen er mwyn tylino gwaelod eich troed. 

Mewnwadnau 

 • Mae mewnwadnau gyda chymorth metatarsal yn gallu helpu i gynnal y droed ac maen nhw ar gael i’w prynu dros y cownter.  

 • Mae’n bwysig gwisgo’r mewnwadau yn raddol dros gyfnod o wythnos a rhoi’r gorau i’w defnyddio os oes gennych boen newydd. 

Os oes gennych chi broblem sydd ddim yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda hunanofal, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content